Paketi i cijene


STANDARD

$0 / mjesečno

 • Neograničeno oglasa
 • Postavljanje logotipa
 • Lokacija nekretnine na mapi
 • Do 30 besplatnih slika po nekretnini
 • Sugerisanje kupcima na druge oglase
 • Listing u kategoriji agencije
 • Statistika oglasa
 • Profesionalna podrška
 • Unos nekretnina automatski
 • Professional real-estate web site
 • Bonus kredita: 50 jednokratno
 • Bonus kredita: 0 mjesečno

PREMIUM

$29 / mjesečno

 • Neograničeno oglasa
 • Postavljanje logotipa
 • Lokacija nekretnine na mapi
 • Do 30 besplatnih slika po nekretnini
 • Sugerisanje kupcima na druge oglase
 • Listing u kategoriji agencije
 • Statistika oglasa
 • Profesionalna podrška
 • Unos do 100 nekretnina automatski
 • Professional real-estate web site
 • Bonus kredita: 50 jednokratno
 • Bonus kredita: 500 mjesečno

PREMIUM PLUS

$49 / mjesečno

 • Neograničeno oglasa
 • Postavljanje logotipa
 • Lokacija nekretnine na mapi
 • Do 30 besplatnih slika po nekretnini
 • Sugerisanje kupcima na druge oglase
 • Listing u kategoriji agencije
 • Statistika oglasa
 • Profesionalna podrška
 • Unos nekretnina automatski
 • Professional real-estate web site
 • Bonus kredita: 50 jednokratno
 • Bonus kredita: 1200 mjesečno

Tags